דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/08/2019 דיווח ראשון: 12/08/2019

מיזם משותף הפעלת התהליך הכנה והכוונה לשירות משמעותי בצה"ל בקרב בני נוער מהפריפריה התקשרות עם עמותת "אחריי" .התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החינוך ←

נוער מוביל שינוי (ע"ר)

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 98% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,458,881

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

638341

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
נוער מוביל שינוי (ע"ר) 5,040,347₪1,424,720₪

הזוכים במכרז

נוער מוביל שינוי (ע"ר) עד כה שולם:1,424,720₪מתוך סכום המכרז:5,040,347₪
30/06/2023תשלום של ₪1,424,720, 98% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪1,424,720, 98% מהסכום
30/06/2020תום תקופת ההתקשרות
31/03/2020תשלום של ₪541,655, 37% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
12/08/2019תחילת תקופת התקשרות