דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/07/2019 דיווח ראשון: 08/07/2019

בתי ספר ומוסדות מדע חכירה ללא הסכם פיתוח, בית ספר על יסודי שטח העסקה 32278.0 מ"ר בישוב לקיה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

636344

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור