דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 26/06/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם חברת אנטסרב בע"מ לטובת ביצוע פרויקט ההדפסה בבחירות

רשות האוכלוסין וההגירה ← נס אי.אס בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635969

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
15/07/2019תאריך אחרון להגשת השגות