דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דיווח על אישור התקשרות עם מומחה רפואי למתן חוות דעת מקצועית במסגרת טיפול בתביעה שהוגשה נגד משרד החינוך שמספרה:

משרד החינוך ←

11,115

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635804

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
25/06/2019תחילת תקופת התקשרות