דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/06/2019 דיווח ראשון: 30/04/2019

רכישת 6 צילומי נוף פנורמיים לנציגות אקרה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

ציוד אומנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪26,150

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635798

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
30/11/2019תום תקופת ההתקשרות
30/04/2019תחילת תקופת התקשרות