דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 19/06/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב בית שאן. גוש 23010 חלקה

רשות מקרקעי ישראל ← חברת החשמל לישראל בעמ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635685

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
19/06/2068תום תקופת ההתקשרות
09/07/2019תאריך אחרון להגשת השגות
19/06/2019תחילת תקופת התקשרות