דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/06/2019 דיווח ראשון: 10/06/2019

הארכת התקשרות עם אלבליה חנן להחלפת מעליות בבניין אושירה ב"שהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

נציבות מס הכנסה ←

אלביליה חנן בע״מ

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,419,283

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635239

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
10/06/2019תחילת תקופת התקשרות