דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/06/2019 דיווח ראשון: 29/05/2019

התקשרות עם מודדים לצורך פיענוח תצ"א במרחב יו"ש .התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

חברת אברבוך י.ת. בע״מ

שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪91,485

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635200

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
חברת אברבוך י.ת. בע״מ 198,523₪-

הזוכים במכרז

חברת אברבוך י.ת. בע״מ עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:198,523₪
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
29/05/2019תחילת תקופת התקשרות