דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/06/2019 דיווח ראשון: 17/06/2019

שרותי חניה בירושליםפרסום כוונה להתקשרות

שירותי חניה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

635014

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
20/06/2019תאריך אחרון להגשת השגות