דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/05/2019 דיווח ראשון: 17/06/2019

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 520.0 מ"ר בישוב תל שבע.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

634424

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים