דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/05/2019 דיווח ראשון: 13/05/2019

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 521.0 מ"ר בישוב תל שבע.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

633840

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(24א) - הענקת זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(24א) - הענקת זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים