דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/05/2019 דיווח ראשון: 13/05/2019

בתי ספר ומוסדות מדע חכירה ללא הסכם פיתוח, בי"ס + חטיבה צעירה שטח העסקה 8459.0 מ"ר בישוב באר שבע.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

633653

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור