דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/04/2019 דיווח ראשון: 17/04/2019

בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 702.0 מ"ר בישוב לקיה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

633155

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים