דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/04/2019 דיווח ראשון: 14/04/2019

אחר - תרבות חכירה ללא הסכם פיתוח, אולם תרבות שטח העסקה 945.0 מ"ר בישוב שדרות.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

632910

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור