דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/04/2019 דיווח ראשון: 02/04/2019

בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 794.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

632458

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים