דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/04/2019 דיווח ראשון: 31/03/2019

מגורים הסכם פיתוח לחכר, מגרש שטח העסקה 472.0 מ"ר בישוב אופקים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

632373

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין