דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/03/2019 דיווח ראשון: 05/03/2019

התקשרות עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - לביצוע מחקרים להערכת התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הכלכלה והתעשייה ←

גוינט ישראל (חל״צ)

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪374,590

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

631121

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
05/03/2019תחילת תקופת התקשרות