דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/02/2019 דיווח ראשון: 26/02/2019

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב בית העמק.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

630799

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין