דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 19/02/2019 דיווח ראשון: 18/02/2019

בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 999.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

630479

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים