דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪346,172שהם48%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חניון שערי העיר עבור יחידת קנאביס ויחידת דין משמעתי

משרד הבריאות ← איל צבי בע״מ

733,299

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

630378

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
איל צבי בע״מ 1,433,299₪346,172₪

הזוכים במכרז

איל צבי בע״מ עד כה שולם:346,172₪מתוך סכום המכרז:1,433,299₪
31/12/2021תשלום של ₪346,172, 47% מהסכום
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
30/06/2021תשלום של ₪91,971, 13% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪230,968, 31% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪176,727, 24% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪117,710, 16% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪58,542, 8% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/03/2019תחילת תקופת התקשרות