דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/02/2019 דיווח ראשון: 01/03/2019

התקשרות עם אלכס שוורצר יועץ תכנוני עבור מינהל התכנון יחידה מובילה אגף לתכנון משולבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מ.האוצר מנהל התכנון ←

ניהול נכסים שירותי יעוץ לניהול שירותי יעוץ משפטי שירותי כוח אדם שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪412,279

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

629903

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
31/03/2020תום תקופת ההתקשרות
01/03/2019תחילת תקופת התקשרות