דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/02/2019 דיווח ראשון: 10/02/2019

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב חניתה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

629810

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין