דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/01/2019 דיווח ראשון: 29/01/2019

נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 4944.0 מ"ר בישוב כפר סירקין.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

629340

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין