דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 16/01/2019 דיווח ראשון: 15/01/2019

חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה לשני שנאים שטח העסקה 25.0 מ"ר בישוב מודיעין עלית.פרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

חברת החשמל לישראל בעמ

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

628747

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
15/01/2068תום תקופת ההתקשרות
04/02/2019תאריך אחרון להגשת השגות
15/01/2019תחילת תקופת התקשרות