דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/01/2019 דיווח ראשון: 07/01/2019

הארת והרחבת ההתקשרות עם היועץ שאול אלמקייס מחברת EnconART לצורך המשך מתן שירותי ייעוץ בכתיבת מכרז "שידוך יציב"התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד המשפטים ←

אקונארט בע״מ

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 45% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,669

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

628458

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אקונארט בע״מ 20,007₪3,001₪

הזוכים במכרז

אקונארט בע״מ עד כה שולם:3,001₪מתוך סכום המכרז:20,007₪
31/12/2019תשלום של ₪3,001, 45% מהסכום
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
30/09/2019תשלום של ₪3,001, 45% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪9,670, 145% מהסכום
07/01/2019תחילת תקופת התקשרות