דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/01/2019 דיווח ראשון: 01/01/2019

התקשרות בפטור ממכרז כמיזם משותף עם קרן שחף (514424845), עבור הפעלת מודל לפיתוח רשת קהילות כמובילי התנדבות רשותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

קרן שחף בע״מ (חל״צ)

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪688,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

628096

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
01/01/2019תחילת תקופת התקשרות