דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/01/2019 דיווח ראשון: 30/12/2018

דיווח על התקשרות עם מומחה לקבלת חוות דעת רפואית לטיפול בתביעה שהוגשה נגד משרד החינוך שמספרה ת"א 36401-0217התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החינוך ←

פרופ' יהודה אולמן

שירותי רופאים מומחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

628058

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
30/12/2018תחילת תקופת התקשרות