דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/12/2018 דיווח ראשון: 30/12/2018

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב אבשלום.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

627916

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין