דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/12/2018 דיווח ראשון: 26/07/2018

במהלך פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים ובמסגרת אירועי 'הפוקוס הצרפתי' של 'העונה המצטלבת', יתקיימו מגוון אירועהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

יחסים בינלאומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,250

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

627852

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
05/08/2018תום תקופת ההתקשרות
26/07/2018תחילת תקופת התקשרות