דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/12/2018 דיווח ראשון: 27/12/2018

התקשרות עם חברת כוכבית 2552 לצורך קבלת שירות חיוג עבור משרד החקלאותפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

מרכז הכוכביות הארצי בע״מ

מחשוב ותקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

627777

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
16/01/2019תאריך אחרון להגשת השגות