דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/12/2018 דיווח ראשון: 01/01/2019

התקשרות עם רו"חהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪56,160

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

627490

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
01/01/2019תחילת תקופת התקשרות