דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/12/2018 דיווח ראשון: 23/12/2018

התקשרות עם עמותות לצורך פעילות ספורט כפי הוראת תקשיר פרק 6.5 מרחב ירושליםפרסום כוונה להתקשרות

שירותי הפקת אירועים ציוד פנאי וספורט

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

627282

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
09/01/2019תאריך אחרון להגשת השגות