דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 13/12/2018 דיווח ראשון: 13/12/2018

מיזם משותף עם המכון הישראלי לחדשנות לניהול קהילת חדשנות בתחום החקלאותפרסום מיזם ללא כוונת רווח

משרד הכלכלה והתעשייה ←

המכון הישראלי לחדשנות וחברה (ע"ר)

שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 80% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪343,500

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

626739

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
המכון הישראלי לחדשנות וחברה (ע"ר) 343,500₪273,069₪

הזוכים במכרז

המכון הישראלי לחדשנות וחברה (ע"ר) עד כה שולם:273,069₪מתוך סכום המכרז:343,500₪
30/06/2021תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪273,069, 79% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪302,169, 88% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪93,228, 27% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/01/2019תאריך אחרון להגשת השגות
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום