דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 06/12/2018 דיווח ראשון: 06/12/2018

רישוי,שירות, תחזוקה ושעות תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זולתכנת אוטוקד לשנת 2019פרסום כוונה להתקשרות

מרכז למיפוי ישראל ←

תים תוכנה בע״מ

תוכנות
עד כה שולמו 94% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪138,996

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

626217

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
תים תוכנה בע״מ 138,996₪130,221₪

הזוכים במכרז

תים תוכנה בע״מ עד כה שולם:130,221₪מתוך סכום המכרז:138,996₪
31/12/2019תשלום של ₪130,221, 94% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪122,324, 88% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪121,446, 87% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪121,446, 87% מהסכום
19/12/2018תאריך אחרון להגשת השגות