דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/12/2018 דיווח ראשון: 05/12/2018

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 474.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

626170

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין