דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/12/2018 דיווח ראשון: 01/01/2019

מימוש אופציה להמשך התקשרות ללא תוספת תקציב עם חברת מודוס מחקר אסטרטגיה בע"מ המבצעת עבור המשרד מחקרים איכותנייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד העלייה והקליטה ←

שירותי הנדסה מיקצועים טכנולוגיית הייצור שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי מיחשוב

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

626038

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
01/01/2019תחילת תקופת התקשרות