דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 03/12/2018 דיווח ראשון: 03/12/2018

התקשרות עם חברת פיור סוכניות -רכישת 10 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגחלת-גמרת (אנתרקס)פרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

פיור סוכנויות בע״מ

שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪124,714

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

625806

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פיור סוכנויות בע״מ 124,714₪124,597₪

הזוכים במכרז

פיור סוכנויות בע״מ עד כה שולם:124,597₪מתוך סכום המכרז:124,714₪
31/12/2019תשלום של ₪124,597, 100% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
23/12/2018תאריך אחרון להגשת השגות