דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 01/01/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות בפטור ממכרז עם החברות המנהלות וחברות הפיקוח הנוכחיות לצורך ביצוע פרויקטים מתכנית עבודה 2017 , שההתקשרו

משרד התחבורה ← ח.פ.ת. - חברה לפיתוח ותשתיות בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

624885

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
01/01/2019תחילת תקופת התקשרות