דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/11/2018 דיווח ראשון: 19/11/2018

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 861.0 מ"ר בישוב לקיה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

624820

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים