דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/05/2019 דיווח ראשון: 24/10/2018

ליווי כלכלי לחקלאים בתכנית לפיתוח החקלאות בגולן עפ"י החלטת ממשלה 1170התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החטיבה להתישבות ←

מ. א. גולן

שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪300,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

624487

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית
31/12/2019תום תקופת ההתקשרות
24/10/2018תחילת תקופת התקשרות