דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/11/2018 דיווח ראשון: 14/11/2018

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות 692 שטח העסקה 848.0 מ"ר בישוב בני דרור.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

624446

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין