דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/11/2018 דיווח ראשון: 01/01/2019

התקשרות עם "קורן אמ.אס.תי בע"מ" למתן שירותי חניה בחניון קורן, ברחוב הלל יפה חדרה .עבור עובדי עובדי הפרקליטהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי חניה
עד כה שולמו 50% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪29,166

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

624222

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
קורן אמ.אס.תי אחזקות בע״מ 74,275₪14,583₪

הזוכים במכרז

קורן אמ.אס.תי אחזקות בע״מ עד כה שולם:14,583₪מתוך סכום המכרז:74,275₪
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
31/12/2019תשלום של ₪14,583, 50% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪14,583, 50% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪14,583, 50% מהסכום
01/01/2019תחילת תקופת התקשרות