דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/11/2018 דיווח ראשון: 28/10/2018

הופעת אומן דודו אהרון בערב הצדעה מחוף חוףהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משטרת ישראל ←

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪77,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

623757

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
01/01/2019תום תקופת ההתקשרות
28/10/2018תחילת תקופת התקשרות