דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/12/2018 דיווח ראשון: 15/11/2018

תכנון כבישים כללי וארעי עבור 1,360 יח"ד על שטח כ-450 דונם מהות הבקשה: א. הכנת בה"ת נוספת, שמוגדל באופן מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪119,516

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

623008

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
18/05/2024תום תקופת ההתקשרות
15/11/2018תחילת תקופת התקשרות