דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/10/2018 דיווח ראשון: 17/10/2018

מתקני מים חכירה ללא הסכם פיתוח, בריכת יובל שטח העסקה 3300.0 מ"ר בישוב יובל.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

622826

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה