דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 14/10/2018 דיווח ראשון: 15/10/2018

התקשרות עם חברת ווטמרקט לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 2019פרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

ווטמרקט בע״מ +1

שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪212,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

622682

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ווטמרקט בע״מ 212,800₪212,800₪ (100% בהתקשרות בודדת)
וטמרקט בע"מ -- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל212,800₪212,800₪100%

הזוכים במכרז

ווטמרקט בע״מ עד כה שולם:212,800₪ (100% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:212,800₪
וטמרקט בע"מ עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:-
31/12/2019תשלום של ₪212,800, 100% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪61,776, 29% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪6,084, 3% מהסכום
01/11/2018תאריך אחרון להגשת השגות