דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/10/2018 דיווח ראשון: 09/10/2018

בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב כסיפה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

א. פנקס ובנו בע״מ
מכירת קרקע למגורים
עד כה שולמו 37% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪444,243

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

622477

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
א. פנקס ובנו בע״מ 444,243₪160,791₪

הזוכים במכרז

א. פנקס ובנו בע״מ עד כה שולם:160,791₪מתוך סכום המכרז:444,243₪
30/06/2023תשלום של ₪160,791, 36% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪160,791, 36% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪160,791, 36% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪80,396, 18% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום