דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/07/2018 דיווח ראשון: 30/07/2018

נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת קיבוץ עין שמר שטח העסקה 3282452.0 מ"ר בישוב עין שמר.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

619767

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין