דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/07/2018 דיווח ראשון: 10/07/2018

התקשרות עם שמאי במסגרת פיילוט במגזר הערבי כפר קאסם- ג'סר א זרקא.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הרשות להתחדשות עירונית ←

פרלמן גדעון
שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 8% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪46,645

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

619685

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פרלמן גדעון 46,645₪3,649₪

הזוכים במכרז

פרלמן גדעון עד כה שולם:3,649₪מתוך סכום המכרז:46,645₪
10/07/2024תום תקופת ההתקשרות
30/06/2023תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪3,649, 8% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
10/07/2018תחילת תקופת התקשרות