דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 19/07/2018 דיווח ראשון: 20/07/2018

מערכת Classboost מערכת משולבת של הקלטת שיעורים וניהול הלמידהפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי וולפסון ←

בינת מערכות תוכנה בע״מ

תוכנות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

619406

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
07/08/2018תאריך אחרון להגשת השגות